Mkb-winstvrijstelling per 2013 naar 14%

Mkb-winstvrijstelling per 2013 naar 14%

Volgend jaar kunt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting profiteren van een hogere mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat namelijk in 2013 omhoog naar 14%. Op dit moment geldt er een vrijstelling van 12%. Deze verhoging is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Dit voorstel is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen, maar volgt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als ondernemer voor de IB kunt u de mkb-winstvrijstelling toepassen. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en berekent u over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Op dit moment is de mkb-winstvrijstelling 12% van de behaalde winst. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip vond het kabinet het nodig om deze vrijstelling te verhogen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voorstel opgenomen om de vrijstelling te verhogen naar 14%. Dit voorstel is echter niet terug te vinden in het Belastingplan 2013.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes