Nieuwe eisen factuur per 1 januari 2013

Nieuwe eisen factuur per 1 januari 2013

Het is belangrijk dat de facturen correct zijn opgesteld. Deze factuureisen wijzigen per 1 januari 2013.
Hieronder vindt u de eisen:

Eisen volledige btw-factuur per 1 januari 2013

1. Datum uitreiking factuur
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
9. Het toegepaste btw-tarief
10. Het te betalen btw-bedrag
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
– Factuur uitgereikt door de afnemer
12. (Indien van toepassing):
– Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
– Btw verlegd
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
15. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling reisbureaus
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
– Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
– Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
17. Indien van toepassing:
– NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013

1. Factuurdatum
2. NAW-gegevens leverancier
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes