Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) is uitgesteld naar 1 januari 2015. Vanaf die datum moet u de WKR toepassen. U kunt dus nog een jaar langer de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen gebruiken.

De WKR is al op 1 januari 2011 in werking getreden, maar er geldt nog een overgangsregeling waardoor u de oude regels nog mag gebruiken. Uw organisatie zou per 1 januari 2014 de WKR moeten toepassen, maar staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs aangegeven dat hij de verplichte invoering een jaar uitstelt naar 1 januari 2015. De WKR kent namelijk nog een aantal knelpunten en het ministerie van Financiën wil die eerst oplossen.
Werkkostenregeling moet simpeler

In een brief aan de Tweede Kamer liet Weekers weten dat hij de WKR eerst wil versimpelen. Zo wil hij de loonbelastingwetgeving beter laten aansluiten op wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen.
Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een tablet of laptop onbelast aan een werknemer ter beschikking te stellen als hij het apparaat ook op de werkplek gebruikt. Weekers laat onderzoeken of dit werkplekcriterium kan worden vervangen door een logischere toets. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een noodzakelijkheidscriterium, waarbij zo’n apparaat niet als loon telt als de werknemer het voor zijn werk nodig heeft.
WKR niet populair bij werkgevers

Verder blijkt ook uit de meest recente evaluatie van de WKR dat nog maar weinig organisaties zijn overgestapt. De regeling is dus nog niet echt populair onder werkgevers. Dit komt vooral door een aantal administratieve knelpunten waar mkb-organisaties tegen aanlopen. Zo is het voor kleine organisaties erg lastig dat ze hun BTW-aangifte eens per kwartaal doen, terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen. Ook hier wil Weekers een oplossing voor vinden.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes