Veranderingen in de bijtelling (lease)auto per 2016

Veranderingen in de bijtelling (lease)auto per 2016

In de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 staan maatregelen voor de bijtellingen per 2016. Met deze voorstellen worden de bestaande bijtellingspercentages voor deze categorieën verhoogd, maar minder dan in het voorstel in de tweede nota van wijziging.

Het voorstel

Bijtelling 2016
4%:   0-emissie
15%:    1-50 gram/km
21%:    51-106 gram/km
25%:    > 106 gram/km

Het voorstel geldt, voor wat betreft het percentage van de bijtelling en de wijzigingen in de tarieven in de BPM, alleen voor de auto’s die in 2016 nieuw worden aangeschaft.

Bestaande leasecontracten ontzien

Bestaande leasecontracten worden ontzien; niemand wordt tijdens zijn leaseperiode met de nieuwe bijtellingspercentages geconfronteerd. Voor het huidige wagenpark blijven de gebruikelijke termijnen van kracht, dat wil zeggen dat de fiscaal gunstige bijtelling voor bijvoorbeeld een auto die in 2015 wordt aangeschaft, tot 2020 gehandhaafd blijft. De wetgeving zoals die in 2016 van kracht wordt, verandert daar niets aan.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes