Gevolgen voor artiestenregeling bij afschaffen VAR

Gevolgen voor artiestenregeling bij afschaffen VAR

Voor veel artiesten is overduidelijk geen sprake van een dienstbetrekking. Op artiesten die geen dienstbetrekking hebben, is nu nog de artiestenregeling van toepassing, tenzij de artiest gebruikmaakt van een VAR-wuo of VAR-dga. Het komt vaak voor dat deze VAR wordt bijgesloten bij de mail waarmee ook de factuur wordt gestuurd.

Artiestenregeling niet toepassen

Na afschaffing van de VAR kan een artiest nog eenvoudiger dan nu ervoor zorgen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. In plaats van het opsturen van een VAR kan de artiest schriftelijk, bijvoorbeeld per mail, met zijn opdrachtgever afspreken dat de artiestenregeling niet wordt toegepast. Deze afspraak kan ook na afloop van het optreden tegelijk met het sturen van de factuur worden gemaakt. De artiest hoeft dus geen VAR meer aan te vragen waardoor zijn administratieve lasten dalen.

Echte dienstbetrekking?

Het kan ook voorkomen dat een artiest erover twijfelt of er mogelijk sprake is van een echte dienstbetrekking. Voor die gevallen bieden de twee op Belastingdienst.nl gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten voor artiesten (artiest individueel en artiestengezelschap ) uitkomst. Het uitsluiten van de artiestenregeling maakt deel uit van die overeenkomsten. Het is niet verplicht om een model- of voorbeeldovereenkomst te gebruiken.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes