Drie maatregelen voor de WGA

Drie maatregelen voor de WGA

Per 1 januari 2017 zijn werkgevers verplicht te kiezen voor publieke verzekering of eigenrisicodragen voor hun totale WGA-lasten voor vast en tijdelijk personeel. Dit heeft een aantal gevolgen voor werkgevers.

Eén premie voor de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017
Door de samenvoeging kunnen premie-effecten ontstaan. Dit zal vooral merkbaar zijn voor middelgrote en grote werkgevers. Er zijn werkgevers die in de huidige situatie de maximumpremie betalen voor bijvoorbeeld WGA-flex en die voor bijvoorbeeld de WGA-vast een premie betalen die onder het maximum ligt. Doordat vanaf 2017 de maximumpremie gaat gelden voor de WGA-totaalpremie kan de WGA-totaalpremie voor deze werkgevers hoger worden dan de huidige optelsom van premies. Om die reden is er middels de minimum- en maximumpremie een solidariteitsprincipe in de premiesystematiek ingebouwd.

Maximumpremie uitzendsector wordt geschrapt
Bij de invoering van de Wet BEZAVA (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) is er voor de uitzendsector een hogere maximumpremie voor de WGA-flex vastgesteld. Uit analyses blijkt dat de aparte premiegrens van de uitzendsector niet meer relevant is na de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex. Daarom wordt de hogere maximumpremie voor de uitzendsector met ingang van 2017 geschrapt.

Aanvraag eigenrisicodrager voor 1 oktober 2016 indienen
Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager konden worden voor de WGA-vast, hebben zij tot nu ook alleen een garantieverklaring overlegd voor dit risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager zijn of blijven, geldt dat zij eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico. Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven één garantieverklaring het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller en die het gehele WGA-risico dekt. Deze garantieverklaring moet uiterlijk 1 oktober 2016 worden ingediend bij de Belastingdienst.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes