Verplicht digitaal deponeren Kamer van Koophandel

Verplicht digitaal deponeren Kamer van Koophandel

Micro- en kleine rechtspersonen moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht digitaal deponeren. Het is dan niet langer mogelijk om de jaarrekening op papier te deponeren. Rechtspersonen in de klasse ‘middelgroot’ zijn vanaf het boekjaar 2017 verplicht digitaal te deponeren en in de klasse ‘groot’ geldt de digitale deponering pas vanaf het boekjaar 2019.

Een rechtspersoon valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening twee jaar achtereen aan minimaal twee van de onderstaande eisen voldoet:

Micro
Activa: lager dan € 350.000, Netto-omzet: lager dan € 700.000, Gemiddeld aantal werknemers: minder dan 10.

Klein
Activa: tussen de € 350.000 – € 6.000.000, Netto-omzet: tussen de € 700.000 – € 12.000.000, Gemiddeld aantal werknemers: tussen de 10 – 50.

Middelgroot
Activa: tussen de € 6.000.000 – € 20.000.000, Netto-omzet: tussen de € 12.000.000 – € 40.000.000, Gemiddeld aantal werknemers: tussen de 50 – 250.

Groot
Activa: hoger dan € 20.000.000, Netto-omzet: hoger dan € 40.000.000, Gemiddeld aantal werknemers: meer dan 250.

Uw jaarrekening 2016 moet uiterlijk 31 december 2017 gedeponeerd zijn. Dit is anders als alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris van de bv zijn. In dat geval bedraagt de uiterste deponeringstermijn 8 november 2017.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes