Nul-urencontracten en het recht op vakantiedagen en -geld.

Nul-urencontracten en het recht op vakantiedagen en -geld.

Met een nul-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Hij bouwt vakantie-uren op over de uren die hij heeft gewerkt en het vakantiegeld is 8 procent van het loon dat de werknemer het afgelopen jaar heeft verdiend.

Een nul-urencontract heeft de volgende kenmerken:
• De werknemer gaat aan het werk als de werkgever hem oproept.
• De werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat hij werkt.
• De werkgever betaalt de werknemer alleen loon over de uren die hij werkt. Deze afspraak moet op papier staan. Deze afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van het contract.

Doorbetaling van loon na 6 maanden
Na die 6 maanden moet de werkgever loon doorbetalen als de werknemer is opgeroepen en er door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet wordt gewerkt. Of als er werk is, maar de werknemer niet wordt opgeroepen.
In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval betaalt de werkgever nog steeds alleen de uren die de werknemer werkt.

3 uur loon betalen
Als de werktijden niet van tevoren zijn bepaald en de werknemer wordt opgeroepen om te werken (waarbij hij ook daadwerkelijk aan het werk gaat), dan moet de werkgever de werknemer in ieder geval voor 3 uur loon betalen, ook wanneer er bijvoorbeeld maar voor 2 uur werk is.

Opbouw vakantie-uren bij nulurencontract
Als een werknemer een nulurencontract heeft, heeft hij recht op doorbetaalde vakantie-uren. Hij heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Dit recht geldt voor alle werknemers.

Vakantie-uren berekenen
Met een nulurencontract heeft een werknemer geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd.
Hoe de werkgever de vakantie-uren berekent, staat in de cao of arbeidscontract. De werknemer kan de werkgever ook vragen hoe hij de vakantie-uren berekent.

Vakantiegeld bij nulurencontract
Met een nulurencontract heeft een werknemer ook recht op vakantiegeld. Namelijk op 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.
Als de werknemer op het moment van uitbetaling minder dan een jaar heeft gewerkt, dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop hij het vakantiegeld berekent.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes