Financiële administratie

 • Begeleiden en verwerken financiële administratie, ook bij u op kantoor;
 • Wij werken met Exact Online en/of E-boekhouden (maar ook andere pakketten zijn bespreekbaar) en daarbij is elke vorm van samenwerking mogelijk, waarbij duidelijk met U wordt afgesproken wie wat doet;
 • Periodiek verzorgen van de aangifte omzetbelasting;
 • Samenstellen van tussentijdse financiële cijfers;
 • Beoordelen en begeleiding van uw financiële administratie.

Accountancy

 • Samenstellen van de jaarrekening;
 • Verzorgen van de deponeringsstukken Kamer van Koophandel;
 • Aangifte vennootschapsbelasting;
 • Aangifte inkomstenbelasting;
 • Begeleiding en advisering startende onderneming

Salarisadministratie

 • Verzorgen van de periodieke salarisspecificaties;
 • Verzorgen van de aangiften loonheffingen;
 • Aanvragen van loonkostensubsidies;
 • Verzorgen van arbeidscontracten en adviezen hierover;
 • Contact met uw arbodienst en verzuimverzekeraar;
 • Adviseren over beloningen en kostenvergoedingen;
 • Begeleiden van controles belastingdienst.

Overige Expertises

 • Financiële planning;
 • Begeleiden van financieringsaanvragen;
 • Bedrijfseconomisch advies;
 • HR-Advies;